Het maken van een lagenlat en koppenlat.Voordat je begint is het belangrijk dat je de informatie over metselwerk gelezen hebt. Hier kun je vinden wat de koppenmaat is.

Benodigdheden:Duimstok, Houten lat (een rechte), Kapzaag, Potlood, Steekpasser, en een winkelhaak

De koppenlat en lagenlat zijn latten voorzien van een maatvoering om de lagen en koppenmaat van het  metselwerk af te tekenen. De metselaar zal later zijn metselwerk aan de hand van deze maten maken. Bij de aanvang van een nieuw project zal aan de hand van het formaat de lagen en koppenmaat bepaald worden. Dat gaat als volgt:

koppenmaat:
Voor de koppenmaat leg je 10 strekken strak tegen elkaar. Hier leg je 10 koppen op, ook strak tegen elkaar. De resterende lengte deel je door 10 en nu heb je de koppenmaat bepaalt.
lagenmaat:
Om de lagenmaat te bepalen leg je 10 stenen met de dikte tegen elkaar. Deze maat deel je door 10 en dan tel je er de dikte van een lintvoeg bij op. Nu heb je de lagenmaatHet maken van de lat:
Pak de houten lat, deze moet ongeveer de lengte van 1200mm hebben. Schrijf met behulp van de steekpasser de lagenmaat af op de lat.

 

Trek de lijnen met behulp van een winkelhaak door over de lat (breedste zijde).

 

Zaag met de kapzaag de lijntjes ±2 mm in. Dit is omdat op de bouw de lat snel zal vervuilen en de zaagsneden altijd zichtbaar blijven.

 


Hetzelfde doe je voor de koppenmaat. Ook kun je allebei de maten op 1 lat zetten. Je zet dan op de ene zijde de koppenmaat en op de andere zeide de lagenmaat.

Met deze lat kan de metselaar de maten overzetten op zijn profielen.