Metselstenen:

 

 In deze opdracht ben ik gaan kijken naar de verschillende metselstenen. Ik heb hierbij gekeken naar de eigenschappen van de steen, en of deze voordelig
of juist nadelig zijn voor het verwerken, en de kwaliteit van de steen.

 

Kalkzandsteen:

 

 

#        Waar worden deze materialen van gemaakt?

Kalkzandsteen bestaat uit kalk en zand. Door zand kalk en water in de gewenste vorm onder druk te persen ontstaat er kalkzandsteen.

 

#        Wat is hun eigenschap?

Een aantal belangrijke eigenschappen waarom architecten,projectontwikkelaars en aannemers  vaak kalkzandsteen gebruikt.

- Goede druksterkte (CS12-36)
- Lagere bouwkosten (lagere m2-prijs)
- Hogere bouwsnelheid (meer wand-m2’s per dag)
- Meer flexibiliteit (gemakkelijk afwijken van een standaard wandindeling)
- Goede geluidsisolatie
- Groot vermogen om warmte vast te houden
- Hoge brandwerendheid
- Ademende eigenschappen van kalkzandsteen zorgen voor goede vochtregulering in ruimten

 

#        Waar worden ze toegepast?

Omdat kalkzandsteen niet vorstbestendig is wordt het vooral gebruikt bij binnenwerk.

Ze worden toegepast in binnenspouwbladen en in woningscheidende wanden,

 

#        Hoe is de zuigkracht van de steen?

Kalkzandsteen is in staat waterdamp op te nemen, totdat de vochtigheidsgraad in de woning is verminderd. Het vermogen van de wand om waterdamp op te nemen en weer af te staan, wordt bepaald door de 24 uursvariatie van de relatieve vochtigheid en door het soort materiaal. Per m² kalkzandsteenwand bedraagt dit vermogen 0,17 liter vocht bij absorptie en 0,13 liter bij desorptie. De penetratiediepte van het vocht is daarbij 5 à 6 mm. Het waterdampregulerend vermogen van kalkzandsteen is dus voldoende om het vochtklimaat in een woning beheersbaar te houden. Vaak spreekt men dan ook van "het ademen van kalkzandsteen". Hiermee wordt een goede en natuurlijke vochtregulatie bedoeld, die bevorderlijk is voor een gezonde leefomgeving.

 

#        De poriën structuur, hoe ziet die eruit?

Door een druk wordt de steen gevormd. Als je dit onder een microscoop houdt zie je een soort balkeneffect met daartussenin ruimte. Door de ruimtes (poriën) kan vocht naar binnen komen. Bij een hoge druk zullen er minder poriën of kleinere poriën ontstaan en dit zorgt voor een tragere vochtopnamen.

 

#        Op welke manier zijn de stenen gevormd?

Kalkzandstenen worden onder druk geperst in de gewenste vorm.

 

#        Wat is het formaat of wat is de afmeting?

 

Lijmblokken 25 N/mm²: Technische informatie

Type

Afmetingen
l x h x b [mm]

Gewicht
per stuk [kg]

Aantal per m²
(incl. voeg)

Kg. Lijm per m²
(excl. morsverlies)

L 069 - 298

437 x 298 x 069

14,5

7,6

1,7

L 100 - 198

437 x 198 x 100

15,1

11,4

3,4

L 100 - 298

437 x 298 x 100

22,8

7,6

2,6

L 120 - 198

437 x 198 x 120

18,6

11,4

3,9

L 150 - 198

297 x 198 x 150

15,4

16,7

5,9

L 214 - 098

297 x 098 x 214

11,6

33,3

16,5

L 214 - 148

297 x 148 x 214

16,5

22,2

11,3

 

Metselstenen 25 N/mm²: Technische informatie

Type

Afmetingen
l x h x b [mm]

Gewicht
per stuk [kg]

Aantal per m²
(incl. voeg)

Kg. Metselspecie per m²
(excl. morsverlies)

Waalformaat

214 x 102 x 55

2,1

68,7

12,5

Amstelformaat

214 x 102 x 72

2,8

54,5

18,5

Maasformaat

214 x 102 x 82

3,1

48,5

26,0

 

#        Bronnen:

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kalkzandsteen

 

http://www.bouwtrefpunt.nl/kennisbank/43-kalkzandsteen.htm


http://www.woonwebsite.nl/idee/Kalkzandsteen/1276

 

http://www.kalkzandsteen.com/

 

http://www.precelnederland.nl/index.php?pg_id=kalkzandsteen

 

  

 

Baksteen:

 

  

#        Waar worden deze materialen van gemaakt?

De grondstof voor baksteen is klei. Deze klei wordt gewonnen uit rivieren of zeeklei van de kuststreken. De kleisoort bepaalt voor grotendeels de kleur van de steen. IJzerhoudende klei zorgt voor een rode kleur na het bakken en een kalkhoudende klei een meer geel achtige kleur.

 

#        Wat is hun eigenschap?

 1. 1.       Drukweerstand 

De drukweerstand van baksteen hangt af van de gebruikte kleisoort alsook ven het aantal perforaties. Volle baksteen heeft een drukweerstand van minstens 150 Kg/cm2 De weerstand van het metselwerk wordt bepaald door de gemiddeld weerstand van de baksteen en van de mortel. 

 1. 2.       Thermische isolatie 

Bij baksteen is de verhouding thermische isolatie geleidbaarheid - eigengewicht het laagst, daarom is baksteen buitengewoon geschikt voor gebouwen met goede thermische isolatie voor elk jaargetijde. 

 1. Duurzaamheid 

Dat baksteen eeuwenlang intact kan blijven is door ontelbare gebouwen bewezen. Er zijn voldoende soorten vorstbestendige bakstenen in de handel. Baksteen weerstaat ook aan de inwerking van de meeste scheikundige producten, agressieve atmosfeer, mechanische schokken e.d. 

 1. Verwerkbaarheid

De relatief kleine afmetingen van baksteen maken ze voor alle werk geschikt. 

 1. Stabiliteit

De vormstabiliteit van baksteen wordt door geen enkel ander materiaal bereikt: zeer lage thermische uitzettingscoëfficient, geen krimp, geen kruip. Met baksteen kan men muren maken tot 40m lengte,' zonder dilatatie voeg. 

 1. Geluidsisolatie

Door zijn relatief hoog gewicht, en amorfe structuur vormt de baksteen een goede afscherming tegen geluidsoverdracht. 

 1. Brandveiligheid

De hoogste klasse van brandweerstand (6 uur) wordt reeds bereikt met baksteenmuren van 19cm dikte.

 

#        Waar worden ze toegepast?

Er bestaan 3 typen baksteen: straatbaksteen, binnenmuurbaksteen en metselbaksteen.

De namen zeggen het al ze worden gebruikt voor binnenmuren, metselwerk en bestrating.

 

 #        Hoe is de zuigkracht van de steen?

Het zuigvermogen en het zuiggedrag zijn niet bij elke willekeurige steen gelijk maar worden bepaald door de aanwezige hoeveelheid poriën, de verdeling van deze poriën, hun

vorm en afmetingen en de mate waarin deze zijn samengevloeid in de steen. Vooral de vorm, de afmetingen en hun verdeling bepalen de snelheid van doorstroming en de hoeveelheid water die een steen maximaal kan opnemen. 

#        De poriën structuur, hoe ziet die eruit?

  Verschillen in poriënstructuur. 

 

#        Op welke manier zijn de stenen gevormd?

Bakstenen kunnen op de volgende manieren worden gevormd:

 

#        Wat is het formaat of wat is de afmeting?

Benaming

Afmeting in mm

Waalformaat

210-100-50

Waaldikformaat

210-100-65

Vechtformaat

210-100-40

Rijnformaat

180-87-41

Rijnformaat drieling

175-187 x 84-90 x 44-48

IJsselformaat

160-78-41

Hilversums formaat

225-105-42

Dordtse steen

180-88-43

Gendtse steen

155-72-53

Goudse steen

155-72-53

Limburgse steen

240-120-65

Brabantse steen

180-88-53

Friese drieling

184-80-40

 

#        Bronnen

http://www.ekbouwadvies.nl/tabellen/baksteen.asp#afmeting

http://www.betrouwbaarbaksteen.nl/images1/betrouwbaarbaksteen/bestanden/05-02%20Hygrische%20eigenschappen%20baksteenconstructies.pdf

http://www.bouwtrefpunt.nl/kennisbank/50-metselwerk.htm

http://nl.wikipedia.org/wiki/Baksteen

http://www.knb-baksteen.nl/faq/faq_16.htm

 

 

 

Gipssteen:  

 

#        Waar worden deze materialen van gemaakt?

Zoals de naam al zegt wordt de gipssteen van gips gemaakt. In de gips zit poederlijn.

 

#        Wat is hun eigenschap?

Gipsblokken zijn volstrekt krimpvrij.

 

#        Waar worden ze toegepast?

Prettig woon- en werkklimaat
Met hun vochtregulerende en geluiddempende eigenschappen zorgen gipselementen al dertig jaar lang voor een prettig en gezond woon- en werkklimaat. Van (flat)woning tot hotelcomplex, van winkel tot warenhuis, van kantoorruimte tot fabriekscomplex.

 

Creatief en makkelijk toe te passen
Gipselementen kennen een nauwkeurige en modulaire maatvoering waardoor ze perfect in elkaar passen. Daardoor geven ze de architect een nagenoeg ongelimiteerde vrijheid bij het ontwerpen. Binnenspouwbladen, rondingen in wanden, omkokeren van standleidingen en kolommen met gipselementen is het allemaal heel gemakkelijk. Vooral door hun geringe gewicht zijn gipselementen gemakkelijk te verwerken. Ze kunnen probleemloos worden geknipt, gezaagd, gefreesd en geboord. Gipswanden kunnen op tal van manieren worden afgewerkt. De gemakkelijke en snelle verwerking van gipselementen is een kostenverlagende factor.

  

#        Hoe is de zuigkracht van de steen?

 

 

70 mm

70 mm

100 mm blok

Vormverandering door vocht

max. 0,2 mm/m

max. 0,2 mm/m

max. 0,2 mm/m

Warmteweerstand volgens NEN 1068

0,27 m2 K/W

0,15 m2 K/W

0,33 m2 K/W

Luchtgeluidsisolatie bij Vo/3 Sw = 0,6

-25 dB

-19 dB

-20 dB

Brandwerend gedurende

tenminste 80 minuten

tenminste 80 minuten

tenminste 120 minuten

 

 

#        Op welke manier zijn de stenen gevormd?

Bij het gips wordt water toegevoegd. Doordat bij de lijmpoeder een chemische reactie ontstaat wordt het hard.

 

#        Wat is het formaat of wat is de afmeting?


gipsblokken zijn er in verschillende soorten en maten. De uitgekiende vormgeving resulteert in een modulair bouwsysteem waarmee in zeer korte tijd sterke en mooi af te werken separatiewanden en binnenspouwbladen gerealiseerd kunnen worden.

 

#        Bronnen 

http://www.gibo.nl/index.html


 

  

 Betonsteen:

 

#        Waar worden deze materialen van gemaakt?

Betonsteen wordt gemaakt van zand, grind, cement en water.

 Voor een lichtere steen kan je het grind vervangen door toeslagstoffen zoals bijvoorbeeld bims (een zeer poreuse lavasteen) of argex (door verhitting uitgezette kleikorrels). Men spreekt dan van een lichte betonsteen. Deze stenen worden voornamelijk toepast voor binnenmuren. Indien het grind niet vervangen is door een lichte toeslagstof spreekt men over een grindbetonsteen. 

#        Wat is hun eigenschap?

Betonsteen heeft de volgende eigenschappen:

 

Grindbetonsteen

Lichte betonsteen

Druksterkte

15-20 N/mm²

10-15 N/mm²

Volumieke massa

2000-2200 kg/m3

1200-2000 kg/m3

Hygrische krimp

0,6 mm/m1

0,6 mm/m1

Lineaire uitzettingscoëfficiënt

1 10-5 m/m.K

0,8 10-5 m/m.K

Stijfheid E

20000 N/mm2

20000 N/mm2

Warmtegeleidingcoëfficiënt

1,2 W/m.K

0,6-0,8 W/m.K

Soortelijke warmte

840 J/kg.K

840 J/kg.K

Brandwerendheid

onafgewerkte wand: 
- muurdikte 100 mm: 120 min.
- muurdikte 150 mm: 180 min.
- muurdikte 200 mm: 360 min.

Afhankelijk van de toeslagstof.

Luchtgeluidisolatie

- schoonmetselwerk structuur (2 zijdig 
schoonhalfsteens) ca. 25 dB
- idem éénzijde gepleisterd ca. 40 dB
- schoonmetselwerk glad ca. 40 dB

Voordelige eigenschappen:

 Nadelige eigenschappen:

 

#        Waar worden ze toegepast?

Over het algemeen worden betonstenen voornamelijk toegepast in de utiliteitsbouw voor zowel binnen als buitenwanden. In de woningbouw wordt betonsteen een enkele keer toegepast voor schoon gevelmetselwerk in de gekliste uitvoering.

 

#        Hoe is de zuigkracht van de steen?

Betonstenen worden door de NeMO geklasseerd als niet-zuigende metselstenen. De betonstenen nemen geen water op en moeten dus zo droog mogelijk verwerkt worden. Ze moeten dan ook droog op de bouwplaats opgeslagen worden. Wanneer je natte stenen wilt gaan verweken hecht de mortel minder goed, ook bestaat de kans op uitbuiken (de muur wil instorten). 

 

#        Op welke manier zijn de stenen gevormd?

Bij het vormen van de stenen zijn er vier stadia: 

 1. Het doseren en het aanmaken van het beton. De aggregaten worden in de mengmachine gebracht waar water toegevoegd wordt en een grondige menging plaats vindt 
 2. Het vormen van de blokken. Het verse beton wordt in een krachtige vibropers gestort, gevormd, geperst en krachtig getrild. 
 3. Het stomen van de blokken. De blokken worden in de stoomkamer geplaatst waar ze ongeveer 8 uur verblijven in een met stoom verzadigde atmosfeer. Door deze behandeling krijgen de blokken een hogere weerstand en een constante kwaliteit en wordt het verschijnsel van later optredende krimp uitgeschakeld. 
 4. Het afvoeren en opslaan van het afgewerkte product. 

 

#        Wat is het formaat of wat is de afmeting?

De stenen worden gegoten in mallen dus in princiepe zou je elke afmeting aan de steen kunnen geven die je wilt. De standaard afmetingen van betonstenen hebben in ieder geval een lengte die korter is dan 300 mm.

 

#        Bronnen:

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Argex

http://nl.wikipedia.org/wiki/Puimsteen

http://www.ekbouwadvies.nl/materialen/nietgebakkensteen/betonsteen.asp

http://www.joostdevree.nl/bouwkunde2/betonsteen_algemeen.htm

http://www.janssenvenlo.nl/PDF/2/Verwerkingsadviezen.pdf 

 


 

Cellen beton: (ytong)

 

#        Waar worden deze materialen van gemaakt?

Cellenbeton bestaat uit een mengsel van rivierzand (70%), ongebluste kalk (15%), portlandcement (15%) en water waar tijdens het productieproces een cellenvormend middel (aluminiumpoeder) aan wordt toegevoegd.

 

#        Wat is hun eigenschap?

#       
Eenheid

G2/400

G4/600

G5/800

 

Volumieke massa

Drooggewicht

kg/m3

380

580

720

 

Rekengewicht

kN/m3

4,8

6,8

8,2

 

Transportgewicht*

kN/m3

5,8

7,8

9,2

Kubusdruksterkte

Karakteristiek f’ck

 N/mm2

≥2

≥4

≥5

 

Gemiddeld f’ m

 N/mm2

2,3

4,5

5,6

Rekenwaarde druksterkte

Gelijmd f’b

 N/mm2

1,33

2,67

3,33

Warmtegeleidingscoëfficiënt λ

W/mk

0,12

0,16

0,22

Soortelijke warmte C

J/kgK

840

840

840

Diffusieweerstandsgetal µ

 

4

5

6

Lineaire uitzettingscoëfficiënt α

m/mK

8 x 10-6

8 x 10-6

8 x 10-6

Elasticiteitscoëfficiënt E’b

 N/mm2

1000

2000

3000

Rekenwaarde (maximale oplegdrukspanning) σ’ d

 N/mm2

0,66

 1,33

1,66

* Het gemiddeld vochtgehalte van cellenbeton bedraagt bij aflevering maximaal 20 volumeprocenten.

Voordelige eigenschappen:

 

Nadelige eigenschappen:

 

#        Waar worden ze toegepast?

Cellenbeton stenen worden op veel plaatsen toegapast, zowel in woning als utiliteitsbouw. Dit vaak omdat de grote blokken een zeer snelle verwerkingstijd hebben en omdat de stenen goede thermische eigenschappen hebben.

 

#        Hoe is de zuigkracht van de steen?

65 à 75 % van het volume (cellen) oefent geen zuigkracht uit op het water. Daardoor is de capillaire zuigkracht van cellenbeton beperkt. In normale omstandigheden (dichte voegen) is een muur van gelijmde cellenbetonblokken met een dikte van 200 mm regendicht. 

 

#        De poriën structuur, hoe ziet die eruit?

Cellenbeton bestaat uit gesloten cellen van 1 à 1,5 mm die van elkaar gescheiden zijn door dunne betonwandjes. Deze cellen zijn te groot om capillaire krachten uit te oefenen.  De cellenbetonwandjes bezitten echter zeer fijne poriën die wel capillaire krachten kunnen uitoefenen.

 

#        Op welke manier zijn de stenen gevormd?

De grondstoffen worden gemengd en in stalen mallen gestort. Bij gewapend cellenbeton zijn de mallen voorzien van wapeningsnetten. Door de chemische reactie van het aluminiumpoeder met de kalk en water rijst het mengsel. In het mengsel zijn nu talloze grote en kleine cellen gevormd. Door het cement stijft het mengsel op. 
Vervolgens wordt de stijve massa uit de mallen gehaald en in de gewenste vorm gesneden (stenen, blokken of elementen). Het snijden laat een visgraatstructuur achter op de elementen.
De elementen worden verhard in een autoclaaf (stoomketel) bij een stoomdruk van ca. 10-12 bar bij een temperatuur van 180 graden Celsius gedurende ca. 12 uur.

 

#        Wat is het formaat of wat is de afmeting?

Er zijn veel verschillende afmetingen van cellenbeton stenen. Van metselstenen die met de hand gemetseld kunnen worden tot verdiepingshoge elementen. Hieronder zijn veel voorkomende afmetingen en soorten stenen weergegeven.

 

 

#        Bronnen:

http://www.cellenbeton.nl/maken.htm

http://www.ekbouwadvies.nl/materialen/nietgebakkensteen/cellenbeton.asp